Cẩm nang COVID-19
cho các ngành công nghiệp sáng tạo

Đây là thời điểm quan trọng khi chúng tôi làm việc để làm chậm sự lây lan của COVID-19, hỗ trợ hệ thống y tế của chúng tôi và cứu sống. Đây cũng là thời điểm quan trọng đối với cộng đồng sáng tạo với tư cách cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Và tất cả chúng ta đang làm việc để thích nghi và tiến về phía trước trong thực tế mới.

Cuốn cẩm nang này đang được cập nhật nhanh chóng để tập hợp các nguồn lực để chăm sóc bản thân và gia đình bạn; để hỗ trợ cộng đồng văn hóa nghệ thuật; và để chuẩn bị cho sự phục hồi.

Câu hỏi ngay lập tức về sức khỏe của bạn?

Đường dây nóng y tế công cộng quận King: 206-477-3977

Cẩm nang COVID-19
cho các ngành công nghiệp sáng tạo

Đây là một thời điểm quan trọng để làm chậm sự lây lan của COVID-19, hỗ trợ hệ thống y tế của chúng tôi và cứu sống. Đây cũng là thời điểm quan trọng đối với cộng đồng sáng tạo với tư cách cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Và tất cả chúng ta đang làm việc để thích nghi và tiến về phía trước trong thực tế mới.

Cuốn cẩm nang này đang được cập nhật nhanh chóng để tập hợp các nguồn lực để chăm sóc bản thân và gia đình bạn; để hỗ trợ cộng đồng văn hóa nghệ thuật; và để chuẩn bị cho sự phục hồi.

Câu hỏi ngay lập tức về sức khỏe của bạn? Đường dây nóng y tế công cộng quận King 206-477-3977

Tin tức

viVietnamese
en_USEnglish es_MXSpanish ru_RURussian zh_HKChinese viVietnamese